Con sông lớn chảy từ Trung Quốc qua Ấn Độ có thể trở thành một quả bom nước bất ngờ, gây sức ép buộc New Delhi rút quân biên giới.