Pony Ma là nhà đồng sáng lập kiêm CEO của Tencent, chủ của dịch vụ mạng xã hội WeChat, hiện đang có 938 triệu người dùng.