Pinterest huy động gần 1,5 tỷ USD từ các nhà đầu tư như Rakuten, Andreessen Horowitz, Bessemer Venture Partners và SV Angel.