Phúc bồn tử, dâu New Zealand... được trồng tại Việt Nam có giá chỉ bằng phân nửa so với hàng ngoại nhập đang được người tiêu dùng đón nhận.