Family Mart sẽ tiếp tục mở rộng và phát triển các chuỗi cửa hàng của mình tại Việt Nam.