Những động thái dồn dập của các nhà bán lẻ ngoại đang khiến nhiều người lo ngại các nhà bán lẻ Việt Nam sớm muộn sẽ mất thị trường.