Vật liệu xây dựng có khả năng ảnh hưởng đến con người qua các giác quan. Do đó, sự an lành của gia chủ cũng phụ thuộc vào vật liệu xây dựng.