Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán nói các hoạt động triển khai thị trường đang “theo đúng lộ trình”...