Đã đến lúc thành phố phải đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, làm sao để thành phố trở thành nơi có môi trường đầu tư tốt nhất, dẹp bỏ những rào cản để mọi người dân tin tưởng bỏ tiền đầu tư để phát triển thành phố, ông Võ Văn Thưởng, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết.