Nhiều người cho rằng gia tộc họ Lee và ban lãnh đạo cấp cao của Samsung sẽ dùng quyền lực nhằm đưa Lee Jae-yong thoát khỏi vòng lao lý để kế tục sự nghiệp của cha.