Hàng chục loại phí và phụ phí vô lý nhưng doanh nghiệp vẫn phải “nghiến răng” chi trả mỗi khi xuất hay nhập hàng suốt một thời gian dài.