Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng yêu cầu: "Trong lúc chúng ta chưa kịp cắm mới thì những biến cũ đem nhổ vứt hết đi, thà không có còn hơn, để tránh gây bức xúc cho người dân..."