Tại Hội thảo “Vốn cho phát triển hạ tầng giao thông: Nhu cầu và giải pháp” do BIDV phối hợp với Viện kinh tế Việt Nam tổ chức ngày 7/9, có những con số đưa ra khiến nhiều người giật mình về nhu cầu vốn cho hạ tầng giao thông (HTGT) trong những năm tới.