Hậu Giang với xu thế phát triển gạo sạch. Bản tin Video.