Kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu của Trung Quốc đồng loạt giảm trong tháng 9...