Các hoạt động giao dịch cổ phiếu không minh bạch khiến dư luận tiếp tục chú ý về hiện tượng “bán chui” cổ phiếu.