Các nhà nghiên cứu bảo mật tiết lộ có tới hơn 30 thương hiệu tablet giá rẻ của Trung Quốc cài đặt sẵn trojan Cloudsota và rất khó để xóa bỏ hoàn toàn.