Pháp coi Đông Nam Á là thị trường nhiều tiềm năng và Đông Nam Á (ASEAN) là đối tác kinh tế quan trọng trong chính sách ở châu Á.