Theo tờ Quan điểm (Nga), có vẻ như Pháp đang cảm thấy mình đang bị hất ra khỏi cuộc chơi địa chính trị toàn cầu, cùng với đó họ nhận ra sai lầm trong chính sách ngoại giao của mình khi chưa đặt Nga vào đúng vị thế của nó.