Ở phân xưởng Covanta vùng ngoại ô Philadelphia, người ta không chỉ có thể tạo ra điện năng từ việc đốt hàng đống rác thải, mà còn có thể sản xuất hàng đống đồng xu đen bóng.