Ngay sau thông tin Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tuyên bố có thể mở rộng chương trình nới lỏng tiền tệ, thị trường tài chính Mỹ đã phản ứng như thế nào?