Trong khi lợi nhuận của một số ngân hàng tăng trưởng khả quan, thì không ít nhà băng lại bị sụt giảm mạnh vì chi phí dự phòng tăng.