Bộ Công thương vừa chính thức quyết định điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng tôn màu nhập khẩu sau gần hai tháng nhận đơn đề nghị của các nguyên đơn. Quyết định này cho thấy tình trạng tôn giá rẻ nhập khẩu đặc biệt từ Trung Quốc tăng mạnh thời gian qua gây ảnh hưởng đến sản xuất trong nước.