Trong cuộc trò chuyện ngay sau sự kiện mừng 10 năm thành lập Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Sóng Nhạc, giọng nói của ông Phạm Duy Tùng vẫn tràn đầy “lửa” khi nhắc lại hành trình đã qua. Đặc biệt, sắc mặt ông sáng hẳn khi câu chuyện chuyển đề tài sang định hướng phát triển Công ty.