Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh, khi vào TPP, các nước tham gia sẽ phải thông tin mọi giao dịch, tài chính nếu như phát hiện doanh nghiệp nhà nước có biểu hiện đang có sự hỗ trợ của nhà nước gây tác động tiêu cực đến các bên.