Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương cho biết Bộ dự kiến trình Chính phủ Luật Thương mại 2005 (sửa đổi) vào năm 2017 và thông qua vào năm 2018.