Trong 6 tháng đầu năm, giá trung bình đùi gà nhập khẩu từ Mỹ là 20.300 đồng/kg, thịt gà nguyên con giá 18.200 đồng/kg, cánh gà giá 38.200 đồng/kg, thịt gà khác 13.100 đồng/kg.