Trước áp lực căng thẳng từ chiến tranh thương mại, NHTW Trung Quốc đã quyết định phá giá đồng nhân dân tệ, tỷ giá đồng tiền này so với đồng USD đã giảm 0,6% vào ngày 14/5.