Ngay tuần này, Pearson có thể thông báo bán 50% cổ phần hãng xuất bản tạp chí The Economist giá 400 triệu bảng.