Ông Nguyễn Minh Tâm đang ấp ủ kế hoạch thiết kế chiếc ô tô vừa chạy điện vừa chạy xăng và khẳng định không phải tính cho vui.