Vốn vay chưa chắc rẻ, kèm nhiều điều kiện cũng như gây khó cho cuộc chiến pháp lý đòi chủ quyền... là những lý do khiến vị đại biểu Quốc hội, đồng thời là luật sư cho rằng Việt Nam không nên sử dụng ODA Trung Quốc.