Được gọi là "ông trùm" ô tô khi chiếm tới 37% thị trường nội địa, năm 2012 Chủ tịch Tập đoàn Trường Hải (Thaco) Trần Bá Dương đột ngột tuyên bố từ nhiệm vị trí Tổng giám đốc Thaco để rẽ ngang sang lĩnh vực bất động sản.