Kết quả bản điều tra 40 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) - do Giáo sư, tiến sĩ kinh tế người Đức, ông Revilla Diez thuộc ĐH Cologne và nhóm nghiên cứu thực hiện - cho thấy những mảng sáng tối khác nhau của môi trường kinh doanh Việt Nam trong mắt nhà đầu tư nước ngoài.