Đề cập tới những khó khăn của doanh nghiệp về vấn đề thủ tục hành chính, ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch Tập đoàn CMC cũng cho biết thực tế mỗi lần ngủ dậy thấy có luật, nghị định thông tư mới thì lo nhiều hơn mừng. Bởi vì thuận lợi một phần còn lại gặp rất nhiều khó khăn.