Walton là gia tộc đứng đầu trong danh sách 25 gia tộc giàu nhất thế giới theo xếp hạng của Bloomberg, và đứng thứ 3 trong xếp hạng của Investopedia, với tài sản ước tính 151,5-152 tỷ USD.