Tập đoàn bán lẻ hàng đầu của Pháp - Auchan - bắt đầu mở siêu thị ở Hà Nội, tiếp tục đánh dấu sự “oanh kích” của các ông lớn nước ngoài đối với thị trường bán lẻ Việt.