Theo Bank of America Corp, quỹ hưu trí GPIF của Nhật Bản sẽ mua cổ phiếu trong nước với tổng giá trị 6,2 nghìn tỷ yên (tương đương với 54 tỷ USD) để cân đối lại danh mục trong bối cảnh lãi suất âm.