Hoạt động mua lại và sáp nhập giữa doanh nghiệp điện máy, bán lẻ kỹ thuật số trong nước với đối tác nước ngoài đang tạo ra các liên minh mới trên thị trường. Đây là con đường nhanh nhất để doanh nghiệp ngoại sở hữu thị phần, chuỗi cung ứng bán lẻ và số lượng khách hàng hiện có của các thương hiệu điện máy Việt.