Sau một năm tham gia nghiên cứu, Nova Group đã xin rút khỏi đề án tái cơ cấu Sacombank vì cho rằng các điều kiện hiện tại của ngân hàng chưa phù hợp để tập đoàn đầu tư trong thời điểm này.