Thành công của Samsung trong ngày hôm nay chính là nhờ những lựa chọn sáng suốt và kịp thời của cựu Chủ tịch Samsung, Lee Kun Hee.