Điều gì đã dẫn tới sự hoảng loạn toàn cầu này, và các nhà đầu tư nên lo lắng tới mức độ nào?...