Nguyên liệu từ nhôm phế thải, dùng hóa chất độc hại, không công bố chất lượng tiềm ẩn nhiều nguy hại cho người sử dụng.