Bên hành lang Quốc hội sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị Phạm Quang Nghị đã chia sẻ với báo chí một số thông tin liên quan về kết quả Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVI vừa bế mạc sang qua, 3-11.