Các nhà cung cấp thông tin xuyên biên giới ở quy mô toàn cầu được tạo điều kiện hoạt động tại Việt Nam, nhưng phải chấp hành pháp luật của Việt Nam. Hiện nay Bộ TT&TT đã áp dụng những cơ chế riêng để yêu cầu Google (doanh nghiệp quản lý Youtube) gỡ bỏ các nội dung xấu độc.