Sản lượng tiêu thụ bia ở VN năm 2015 đạt 3,4 tỉ lít, tăng 10% so với năm trước và hiện VN đã trở thành quốc gia tiêu thụ bia dẫn đầu khu vực ASEAN, đứng thứ 3 ở châu Á.