Con số văn bản nợ đọng này được Bộ Tư pháp đưa ra trong báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2015, theo đó, số lượng văn bản quy định chi tiết còn nợ đọng là 102, tăng 52 văn bản so với cùng kỳ năm trước.