tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

6 tháng đầu năm, các Bộ ngành nợ đọng 102 văn bản

  • Cập nhật : 01/08/2015

(Van ban luat)

Con số văn bản nợ đọng này được Bộ Tư pháp đưa ra trong báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2015, theo đó, số lượng văn bản quy định chi tiết còn nợ đọng là 102, tăng 52 văn bản so với cùng kỳ năm trước.

Trong 6 tháng đầu năm 2015, các Bộ, cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 178 văn bản (74 nghị định, 6 quyết định, 84 thông tư, 14 thông tư liên tịch), bao gồm: 155 văn bản nợ đọng quy định chi tiết 34 luật, pháp lệnh đã có hiệu lực; 23 văn bản quy định chi tiết 4 luật sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2016.

6 thang dau nam, cac bo nganh no dong 102 van ban

6 tháng đầu năm, các Bộ ngành nợ đọng 102 văn bản

Tính đến ngày 24/7/2015, đối với 155 văn bản nợ đọng, quy định chi tiết các luật đã có hiệu lực, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, cơ quan ngang Bộ ban hành được 53 văn bản (28 nghị định, 3 quyết định, 22 thông tư). Đối với 23 văn bản quy định chi tiết 4 luật sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2016, các Bộ, cơ quan ngang Bộ đang tích cực nghiên cứu soạn thảo để trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành bảo đảm có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật.

Bộ Tư pháp cho biết, các văn bản quy định chi tiết được ban hành cơ bản đã bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ, khả thi. Một số văn bản quy định chi tiết đã được ban hành sớm để có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật như Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế, Nghị định quy định chi tiết một số điều Luật giáo dục nghề nghiệp, 2 thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định, hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật hàng không dân dụng Việt Nam.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn 102 văn bản (35 nghị định, 2 quyết định, 52 thông tư, 13 thông tư liên tịch) chưa được ban hành. Tình trạng này đã có tác động không nhỏ, gây ảnh hưởng đến công tác tổ chức triển khai thi hành luật, pháp lệnh, đến quyền và lợi ích của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhất là tình trạng nợ đọng các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp.

Nguyên nhân của tình trạng trên, theo Bộ Tư pháp là do các Bộ, cơ quan ngang Bộ phải xây dựng một số rất lớn các dự án luật, pháp lệnh. Số lượng văn bản quy định chi tiết phải xây dựng, ban hành trong 6 tháng đầu năm 2015 cũng rất lớn, với 178 văn bản, tăng 93 văn bản so với cùng kỳ năm 2014 (85 văn bản). Nội dung của nhiều dự án, dự thảo văn bản quy định những vấn đề mới, phức tạp, chưa có cơ sở thực tiễn, liên quan đến các quy định khác của pháp luật đang được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hoặc liên quan đến việc đàm phán, ký kết các Hiệp định, điều ước quốc tế dẫn đến tình trạng kéo dài thời gian xây dựng, ban hành, trong khi đó thời gian để xây dựng, ban hành văn bản là tương đối ngắn.

Bên cạnh đó, lãnh đạo một số Bộ, ngành chưa thực sự quan tâm, chỉ đạo sát sao công tác xây dựng pháp luật; chưa có định hướng rõ ràng về chính sách, chưa lường trước được những khó khăn, vướng mắc trong quá trình nghiên cứu xây dựng dự án, dự thảo văn bản. Công tác phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong quá trình xây dựng pháp luật chưa thực sự chặt chẽ.

 (Theo Diễn Đàn Doanh Nghiệp)

Trở về

Bài cùng chuyên mục