Các doanh nghiệp Đông Nam Á có xu hướng mở rộng hoạt động ra nước ngoài và nắm bắt lợi thế từ dịch vụ vay vốn lãi suất thấp. Tuy nhiên, xu hướng này gặp trở ngại khi USD mạnh lên làm tăng gánh nặng nợ nần bằng ngoại tệ.