Kinh tế toàn cầu đang co lại trong bối cảnh khối nợ phình to, khi từ năm 2007, tổng nợ đã tăng thêm 60.000 tỷ USD để lên gấp 3 GDP toàn cầu.