Sau khi người dân trên khắp thế giới vì đợi mãi mà không xảy ra ngày tận thế (theo lời đồn, thời điểm xảy ra là ngày 21/12/2012 và sau đó là ngày 22/2/2014) thì mới đây, một số tờ báo quốc tế lại loan tin rằng, ngày tận thế sẽ xảy ra vào năm 2015(?!).